ARGAL
Foto-retoc: Fotografia digital/Photoshop. Essencialment retoc superficies magre i muntatge final packaging. Fotografia: Marta Fernández.

Mur, 123 - 08760 Martorell - 652 112 384 - Correu electrònic